Lage transactiekosten niet houdbaar voor Bitcoin netwerk

Eén van de aantrekkelijke kenmerken van Bitcoin is de lage prijs die je moet betalen om een transactie te verrichten. Maar kan dit zo blijven?

Vergoeding van de mijners

Transacties op het Bitcoin netwerk worden in blokken verwerkt door miners.

Ze krijgen hiervoor een vaste vergoeding, maar deze daalt doorheen de tijd. Sinds de start in 2009 daalde de vergoeding al van 50 BTC per blok naar 25 BTC per blok en binnen 2 maanden wordt deze vergoeding nogmaals gehalveerd naar 12,5 BTC. Zo’n halvering gebeurt elke 4 jaar.

Anderzijds ontvangen de mijners een variabele transactievergoeding. Het totale bedrag aan transactiekosten dat ze ontvangen per blok is afhankelijk van de vergoeding per transactie en van het aantal transacties dat in één blok kan verwerkt worden.

Vergoeding per transactie

Tot vorig jaar was een transactiekost van 0,0001 BTC (4 eurocent) de regel. Maar door het stijgende aantal transacties en de langere wachttijd om een transactie te verwerken, zetten gebruikers nu vaker een transactievergoeding van 0,0003-0,0005 BTC of hoger. Transacties met een hogere vergoeding komen namelijk hoger in de wachtrij te staan en zullen sneller opgepikt worden voor verwerking.

Steeds meer Wallets en Exchanges bieden klanten de mogelijkheid om zelf de transactiekost te kiezen.  Het is overigens niet verplicht om een transactiekost te betalen, maar indien je dat niet doet is de kans groot dat je transactie onderaan de wachtrij blijft staan en nooit verwerkt zal worden.

Aantal transacties per blok

Ook de blokgrootte is bepalend voor de transactiekost. Het Bitcoin protocol aanvaardt momenteel blokken tot een maximale grootte van 1MB, wat overeenkomt met 500-2.000 transacties per blok, afhankelijk van de complexiteit van de transactie. De laatste maanden ligt het gemiddelde aantal transacties per blok rond 1.500.

Hoe meer transacties een mijner in een blok kan nemen, hoe meer vergoeding hij ontvangt voor hetzelfde werk en hoe lager de kost per transactie kan. Dit is wel enkel van toepassing indien er voldoende transacties gebeuren en alle blokken gevuld zijn.

Het netwerk loopt nog niet tegen deze limiet aan, maar voortgaande op de statistieken zal dat niet lang meer duren. Via een wijziging in de Bitcoin Core software (genaamd Segregated Witness) die binnenkort in werking zal treden, zal een blok 1,8 keer meer transacties kunnen bevatten.

Transactiekosten zullen stijgen

Maar zelfs met een vergoeding van 0,0005 BTC per transactie en méér transacties per blok zullen de mijners de aankomende daling in vaste vergoeding niet compenseren. Stel dat er voldoende transacties gebeuren om, na toepassing van Segregated Witness, een blok te vullen met 3.600 transacties, dan levert dat 1,8 BTC op. Veel minder dus dan de 12,5 BTC die de mijners minder zullen ontvangen vanaf 10 juli 2016.

Eén en ander verklaart ook waarom de grote chinese mijners liever een gevulde transactiewachtrij hebben dan grotere niet gevulde blokken en zij het voorstel van Bitcoin Classic om de Blokgrootte op te trekken naar 2MB of 4MB niet ondersteunden. Ze verkiezen een geleidelijke uitbreiding zodat het netwerk niet tegen zijn limiet aanloopt (want dat zou nadelig zijn voor het imago) maar er ook een druk op de gebruikers blijft om een hogere transactiekost te betalen.

Belang van lage transactiekosten

Voor betalingen met een hoge waarde is de transactiekost niet zo belangrijk. Voor micropayments daarentegen wel. En dat is toch een belangrijke toepassing voor Bitcoin. Daarom zoekt men nu reeds naar oplossingen waarbij deze kleine betalingen losgekoppeld kunnen worden van de Blockchain. Het Lightning Network is een technologie die hierin een oplossing zou kunnen bieden.

Toekomst

Het is moeilijk te schatten hoeveel de transactiekost zal stijgen, maar het is niet ondenkbaar dat 0,0005 BTC eerder de regel zal worden dan de uitzondering. In vergelijking met andere betaalsystemen is dat nog steeds goedkoop.

Gebruikers die een snellere verwerking willen zullen nog hogere transactiekosten inzetten.

De verdere toename van het aantal transacties per seconde en per blok – en dus het succes van Bitcoin – kunnen helpen de transactiekosten laag te houden.

Be the first to comment on "Lage transactiekosten niet houdbaar voor Bitcoin netwerk"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*