Teambrella: peer-to-peer verzekeren met Bitcoin en blockchain-technologie

teambrella

Verzekeren, maar dan zonder verzekeringsmaatschappij, dat is wat Teambrella wil. Het concept van gezamenlijke controle dat aan de basis van bitcoins ligt, wordt ook hier toegepast. Waarbij de financiële afhandeling van de verzekeringen via bitcoins loopt.

Traditioneel verzekeren, de problemen

Vrijwel iedereen heeft wel eens te maken gehad met de afhandeling van een schade via zijn of haar verzekeringsmaatschappij. En veel mensen kennen dan ook de frustratie als je schade niet wordt uitgekeerd. Je hebt je niet precies aan de procedure gehouden, je blijkt toch echt het originele bonnetje moeten kunnen tonen of je voldoet niet aan een van de andere voorwaarden die met een 4-punts lettertype zijn verzameld in een bijlage die je nu pas voor het eerst aan het doornemen bent. En helemaal onlogisch is dat natuurlijk niet, want het belang van een verzekeraar staat loodrecht op dat van de verzekerden. Premies dragen bij aan omzet en winst, schadeclaims vormen een kostenpost.

Teambrella, peer-to-peer verzekeren

Teambrella hanteert een collectieve aanpak. Geen centrale verzekeraar waarvan je eigenlijk niet weet of je eigen belang wel goed gewogen wordt, maar een team van mensen die gezamenlijk elkaar verzekeren. Stel dat je een autoverzekering zoekt. Je start dan een team of zoekt een bestaand team dat jou wil toelaten als deelnemer.

Het toelaten van teamleden gebeurt collectief. De bestaande deelnemers stemmen gezamenlijk over het risicoprofiel van de nieuwe verzekerde. Op basis van dat profiel moet je als verzekerde een bedrag storten, iemand met een hoog risicoprofiel wat meer dan iemand met een lager risico. Als vervolgens iemand een claim indient, stemmen de teamleden over de claim en de hoogte van de uitkering.

Het hele mechanisme is daarbij zo georganiseerd dat men wordt gestimuleerd zo objectief mogelijk aan die stemmingen deel te nemen. Als iemands eigen beoordeling van schadegevallen structureel strenger is dan van anderen, zal hij zelf ook minder uitgekeerd krijgen als hij onverhoopt schade heeft. De Teambrella deelnemer wordt zelf beoordeeld zoals hij anderen beoordeelt. Maar als hij structureel teveel wil uitkeren en dus het team teveel geld dreigt te kosten, zal hij bij een onverhoopte schade zelf uiteindelijk ook lager krijgen uitgekeerd. Hoe serieus je jezelf opstelt bij het beoordelen van andere deelnemers en schadeclaims, heeft dus invloed op hoe serieus een schadeclaim van jou wordt genomen.

Bitcoins voor inleg en uitbetalingen

Om het hele proces van inleg en uitbetalingen eenvoudig te organiseren, maakt Teambrella gebruik van Bitcoins. Dus geen ingewikkelde organisatie met een gezamenlijke rekening en één of een paar beheerders. In plaats daarvan stort iedereen zijn inleg in een Bitcoinwallet. Die wallet is vervolgens alleen te gebruiken voor uitbetalingen via een multi-signature. Niemand kan individueel Bitcoins uitkeren, alleen als meerdere deelnemers gezamenlijk een uitbetaling goedkeuren, wordt een claim uitbetaald.

Kan peer-to-peer verzekeren werken?

Het lijkt al te werken. In Nederland zijn er al veel ZZP-ers die zich niet verzekeren voor arbeidsongeschiktheid via een Arbeids Ongeschiktheids Verzekering (AOV), die berucht zijn om hun grote terughoudendheid bij uitbetaling. In plaats daarvan verzekeren ze zich via een ‘broodfonds’, een collectieve groepsverzekering waarbij een groep kleine ondernemers gezamenlijk betalen als één van hen arbeidsongeschikt raakt. Bij dit concept is het onderlinge vertrouwen vaak gekoppeld aan direct contact. Men kent elkaar en werkt in dezelfde regio. Met een concept als Teambrella kan hetzelfde ook werken voor andere verzekeringen waar men elkaar niet fysiek hoeft te kennen, maar waar het gezamenlijk beoordelen en stemmen zorgt voor een goede afwikkeling van de verzekering. En om ook de financiële afwikkeling transparant te laten verlopen, is de Bitcoin het ideale hulpmiddel. Ook verzekeren is nu dus mogelijk met Bitcoins.

Be the first to comment on "Teambrella: peer-to-peer verzekeren met Bitcoin en blockchain-technologie"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*