Block

Een Bitcoin block kan je best vergelijken met één schakel uit een ketting, de blockchain.

Elk block is wiskundig versleuteld met een hashcode. Deze versleuteling gebeurt op basis van de gegevens in het block, maar ook op basis van de hashcode van het vorige block. Zo ontstaat een ketting van versleutelde blocks waarbij elk block gekoppeld is aan het vorige block. Bijgevolg is het niet meer mogelijk om nog wijzigingen aan te brengen in een block dat aan de ketting is vastgemaakt. Hierdoor is het vervalsen van gegevens in de blockchain onmogelijk.

Transactiegegevens

Het belangrijkste onderdeel van de inhoud van een block zijn transactiegegevens. Eén block kan op dit moment gemiddeld zevenduizend transacties bevatten. Dat komt doordat de grootte van een block (de zogenaamde blocksize) gelimiteerd is tot 1 MB. Dit werd zo voorzien door de oprichter, Satoshi Nakamoto, om te vermijden dat enkele partijen heel grote blocks zouden gaan minen, wat nadelig zou zijn voor de decentralisatie van het netwerk. Inmiddels loopt er een hevige discussie over de uitbreiding van de blockgrootte, het ‘blocksize debate’.

Naast transactiegegevens bevat een block ook de hashcode die het block versleutelt of valideert en een aantal andere technische gegevens.

Het is de taak van de bitcoin miners om transacties uit de wachtlijst te verzamelen tot een block, dat ze vervolgens versleutelen door er een gepaste hashcode voor te zoeken. Zodra het werk gedaan is, zijn de transacties in dat block éénmaal bevestigd. In het Engels noemt men dit een ‘confirmation’. Men spreekt over twee bevestigingen van zodra er aan het block met de betreffende transactie een volgende block werd aangehangen. Net zoals bij een ketting, waar je nieuwe schakels aan toevoegt. Uit veiligheidsoverwegingen beschouwt men een betaling pas definitief wanneer er minstens zes bevestigingen van het block zijn. Omdat de gemiddelde tijd om een block te minen tien minuten bedraagt, mag je ervan uitgaan dat het minstens dertig minuten duurt om een transactie te bevestigen.