Hashrate

In de context van het Bitcoin-protocol geeft de hashrate de snelheid weer, waarmee alle computers samen in het bitcoinnetwerk, hashes (zie wiki hashcode) produceren. Je kan het ook beschouwen als de rekenkracht van het netwerk.

Hashrate wordt uitgedrukt in Gigahertz per second en bedraagt momenteel 1.300.000.000 GH/sec. Omdat de getallen groot worden, spreekt men tegenwoordig steeds vaker over Petahertz. Eén petahertz is gelijk aan 1 miljoen gigahertz.

Maar wat betekent dit nu?

Om een blok te minen moeten miners op zoek gaan naar een hashcode die aan bepaalde voorwaarden voldoet. De hashcode die een blok afsluit of vergrendeld moet namelijk met een aantal nullen beginnen. Hoeveel nullen het moeten zijn, wordt bepaald door de moeilijkheidsgraad van het netwerk (Difficulty). Omdat je hashcodes niet kan berekenen maar ernaar moet raden, moeten de miners via trial-en-error een gepaste hashcode zoeken. Ze doen dat door steeds opnieuw een stukje code in het blok te wijzigen en opnieuw de hashcode te berekenen. Omwille van de hoge moeilijkheidsgraad worden momenteel 1.300.000.000 hashes per seconde getest en dit resulteert (gemiddeld) in 1 goede hashcode per 10 minuten, want dat is de snelheid waaraan het bitcoinnetwerk blokken delft.

Waarom is de moeilijkheidsgraad zo hoog?

Hashrate en Difficulty (moeilijkheidsgraad) zijn met elkaar verbonden. Om te vermijden dat één groep of persoon de controle zou kunnen nemen over het bitcoin netwerk, moet een Proof of Work geleverd worden. Letterlijk, een bewijs dat iemand hard gewerkt heeft. De beveiliging van het netwerk bestaat eruit dat de rekenkracht van het ganse netwerk groter is dan wat één groep of persoon zou kunnen opbrengen. Daarom wil het protocol niet dat een blok sneller kan opgelost worden dan binnen de 10 minuten.

Omdat steeds meer mensen bitcoins minen en er dus steeds meer rekenkracht in het netwerk komt, treden er momenten op waarbij blokken op minder dan 10 minuten worden opgelost. Het protocol controleert dit en past vervolgens de moeilijkheidsgraad aan om terug tot 10 minuten te komen.

Kan de hashrate blijven toenemen?

Theoretisch kan de hashrate blijven toenemen, maar ze kan ook afnemen. Afhankelijk van de snelheid van processors en hun energieverbruik, en bijgevolg ook de rentabiliteit van het delven, kunnen mensen beslissen om meer of minder te delven. Hierdoor schommelt da hashrate en de moeilijkheidsgraad voortdurend.